Оцінка і аналіз вразливості теплозабезпечення в основному виноробному районі Вірменії (Араратська долина і передгірна зона) в контексті очікуваної зміни клімату

Автори: Маргарян В.Г., Мхітарян М.С.

Рік: 2018

Число: 21

Сторінки: 28-34

Анотація

У роботі вивчені і оцінені умови теплозабезпечення основного району промислового виноградарства Республіки Вірменія (Араратська рівнина і її передгірна зона) в контексті зміни клімату. В якості вихідного матеріалу в роботі використані щоденні дані фактичних спостережень метеостанцій на території, що вивчається, гідрометслужби МНС Вірменії, а також агрокліматичні довідники.
Теплозабезпечення сільськогосподарських культур характеризується сумою температур вище 5 і 10 °C. Сумою температур вище 10 °C (активних температур) обумовлена тривалість і теплозабезпечення вегетаційного періоду рослин, що має певний вплив на вибір сортів, накопичення цукру в плодах і на спеціалізацію. Згідно з фактичними спостереженнями, річна сума температур вище 10 °C в середньому становить 3176-4220 °C.
В результаті досліджень з’ясувалося, що в основному районі промислового виноградарства республіки спостерігається зростання теплозабезпечення. А продовження зростання призведе до зміни якості, форми, смаку винограду, поширенню хвороб, розширенню географії, під впливом зміни клімату до 2100 року очікується зсув відповідної зони для обробітку будь-якої культури, в тому числі винограду, вгору від 100-200 до 400 м. На досліджуваній території в умовах очікуваного зростання температури зростає також і тривалість вегетаційного періоду. Тобто, в результаті цього вегетація починається раніше, що, з одного боку, створює сприятливі термічні умови для обробітку винограду, а з іншого боку, збільшує ступінь уразливості винограду до несприятливих і небезпечних метеорологічних явищ. Крім того, комбінування зростання температури і випаровування і зменшення опадів призведе до скорочення продуктивності винограду, до додаткової потреби в зрошувальній воді, вторинного засолення ґрунтів, і, як наслідок, до зростання витрат. Таким чином, необхідно провести серйозні наукові дослідження, розробити нову стратегію, знайти нові зони виноградників і культивувати найбільш продуктивні нові сорти для зазначених умов.

Теги: Араратська долина і передгірна зона; виноград; вразливість; головний виноробний район; зміна клімату; теплозабезпечення

Список літератури

  1. Baghdasaryan, A.B. (1958). The climate of Armenian SSR. Yrevan: Publ. House of the Armenian SSR Academy of Sciences.
  2. Ayvazyan, P.K., Ayvazian, G., Barseghyan, Mr. (2015). The main grape varieties spreaded in Armenia. Viticulture and wine production specialization and distribution of varieties. Manual. Yerevan: ALIS.
  3. Fulga, I.G. (1989). Fundamentals of viticulture and fruit growing. 2nd ed., revised and completed. Moscow: Agropromizdat.
  4. Mkrtchyan, R.S., Melkonian, D.H., Badalyan, V.H. (2011). Agroclimatic resources of Armenia. MES of Armenia & Hydrometeorological and Monitoring Service of Armenia “Armstatehydromet”. Yerevan: Lusabats.
  5. Margaryan, V.G. (2016). The dynamics change of average annual values of air temperature in instrumental period (on the pattern of mountainous territory of the Republic of Armenia). The Conference Global Climate Observation: the Road to the Future, 2-4 March, Amsterdam, pp. 37-38. Available at: Abstracts_GCOS_Science_Conference_2-4March2016.pdf (accessed: 20.06.2016).
  6. Margaryan, V.G. (2017). The problems of change climate conditions for the period of over the last century over mountainous territory of Armenian Republic. Abstract book: Zaragoza 5th Open Science Meeting. Global challenges for our Common Future a Paleoscience Perspective, 9-13 May, Zaragoza, Spain, p. 310.
  7. Ministry of Nature Protection of the Republic of Armenia (2015). Armenia’s Third National Communication on Climate Change. Yerevan: Lusabats.
  8. Margaryan, V.G., Guloyan, G.V. (2017). The vulnerability and risk assessment of agricultural crops in the conditions of expected climate change in the Republic of Armenia. Book of Abstracts: MACSUR Science Conference, 22–24 May, Berlin, p. 103.
  9. Margaryan, V.G., Mkhitaryan, M.S. (2017). Assessment of viticulture and winemaking vulnerability in the expected conditions of climate change in Ararat valley and foothills. Book of Abstracts: MACSUR Science Conference, 22–24 May, Berlin, p. 102.
  10. Margaryan, V.G., Mkhitaryan, M.S., Simonyan, L.M. (2017). Assessment and analysis of heat–providing vulnerability of main viticulture industrial region of Armenia in expected climate change. International conference landscape dimensions of sustainable development: science – planning – governance. Book of Abstracts. ICLDS-2017, 4-6 October, Tbilisi, Georgia, pp. 69-70.
Завантажити повний текст (PDF)