Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в центральному районі України

Автори: Данілова Н.В.

Рік: 2018

Число: 21

Сторінки: 35-41

Анотація

Виконано дослідження впливу змін клімату на формування продуктивності проса шляхом порівняння даних за сценарієм RCP 4,5 та середніх багаторічних характеристик кліматичних та агрокліматичних показників. Оцінено вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів різних рівнів агроекологічної урожайності. Дана оцінка впливу агрокліматичних умов на формування урожаю проса в умовах зміни клімату. Встановлено відмінності в оптимальних значеннях інтенсивності ФАР, температури повітря і характеристик зволоження для центрального району України.

Теги: вологозабезпеченість; зміна клімату; опади; прирости; просо; температура повітря; урожайність

Список літератури

 1. Агрокліматичний довідник по території України / за ред. Т. І. Адаменко, М. І. Кульбіди, А. Л. Прокопенко. Кам’янець-Подільський, 2011. 107 с.
 2. Адаменко Т. І. Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату. Київ: ВЕГО «МАМА-86», 2014. 4 с.
 3. Івані Жужанна. Підвищення стійкості до зміни клімату сільськогосподарського сектору Півдня України: звіт. Сентендре, Угорщина. Жовтень, 2015. С. 76.
 4. Степаненко С. М., Польовий А. М., Дем’янюк О. С., Дронова О. О. Зміни режиму опадів в Україні. Агроекологічний журнал. 2014. № 2. С. 10-16.
 5. Польовий А. М. Оцінка впливу змін клімату на зміни агрокліматичних ресурсів Луганського регіону, умови росту та продуктивність сільськогосподарських культур і природної рослинності. Рекомендації щодо адаптації до цих змін: звіт. Одеса, 2012. 7 с.
 6. Detlef, P. van Vuuren. (2014). Representative Concentration Pathways. Planbureau voor de Leefomgeving.
 7. Sultan, B., Roudier, P., Quirion, P., Alhassane, A., Muller, B., Dingkuhn, M. et al. (2013). Assessing climate change impacts on sorghum and millet yields in the Sudanian and Sahelian savannas of West Africa. Enviroment Research Leters, 8(1). DOI:10.1088/1748-9326/8/1/014040
 8. Uvirkaa Akumaga, Aondover Tarhule, Claudio Piani, Bouba Traore, Ado A. Yusuf. (2018). Utilizing Process-Based Modeling to Assess the Impact of Climate Change on Crop Yields and Adaptation Options in the Niger River Basin, West Africa. Agronomy, 8(2). DOI:10.3390/agronomy8020011
 9. Sandeep, V.M., Bapuji, B., Bharathi, G., Pramod, P., Chowdary, P.S., Patel, N.R., Vijaya Kumar, P. (2017). Projecting future changes in water requirement of grain sorghum in India. Journal of Agrometeorology, 19(3), 217-225.
 10. Gao1, Y., Fu, J.S., Drake, J.B., Lamarque, J.F., Liu, Y. (2013). The impact of emission and climate change on ozone in the United States under representative concentration pathways (RCPs). Atmos. Chem. Phys., 13, 607-621.
 11. Jacob, D., Van den Hurk, B.JJ.M., Andre, U., Elgered, G., Fortelius, C., Graham, L.P. et al. (2001). A comprehensive model intercomparison study investigating the water budget during the BALTEX-PIDCAP period. Meteor. Atm., 77, 61-73.
 12. Полевой А. Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. Ленинград: Гидрометеоиз-дат, 1983. 175 с.
 13. Тарко А. М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 231 с.
 14. Польовий А. М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. Київ : КНТ, 2007. 344 с.
Завантажити повний текст (PDF)