Existential dynamics of the sediment yields in basin of the overhead Dniester

Authors: Melnyk S.

Year: 2010

Issue: 07

Pages: 177-182

Abstract

Schematic maps of flow distribution of sediment yields on the rivers of basin of the overhead Dnestr for the
different periods since 1972 on 2007 are made. Decrease of a sediment yields almost on all rivers of basin, as in
low hydraulicity, and high Is revealed.

Tags: mid-annual turbidity; sediment yields; the overhead Dnestr

Bibliography

 1. Шамов Г.И. Речные наносы. Л.: Гидрометеоиздат, 1959, 378 с.
 2. Дрозд Н.I., Горецька З.О. Стiк зависливих наносiв рiчок УРСР. Вicтi Iнст-ту гiдрологiї i гiдротехнiки АН УРСР, т. 20, Київ, 1966, с. 82-91.
 3. Дрозд Н. И. Карта средней мутности вод рек УССР. //Труды УкрНИГМИ. Вып. 60. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. С. 54-61.
 4. Кочубей С. Г. Исследование формирования твердого стока рек украинских Карпат // Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – К., 1971. – 20 с.
 5. Вишневський В.І. Про раціоналізацію спостережень за стоком річкових наносів //Наук. праці УкрНДГМІ /Під ред. В.І Вишневського і О.В. Войцеховича. Вип. 248. – К.: УкрНДГМІ, 2000.– С. 123-137.
 6. Мельник С.В., Киндюк Б.В., Дилевская Е.В. Сток взвешенных наносов на реках Подольской возвышенности// Вісник Дніпропетровського університету. Серія геологія, географія. 2006. – Вип. 8. – №10. – С. 78-84.
 7. Мельник С.В., Лобода Н.С. Динаміка водного режиму і стоку наносів річок Подолії // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2009. – Т 17. – С.55-62.
 8. Мельник С.В., Лобода Н.С. Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик виявлених на основі методу “гусениця”-SSA // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2010. – Т 18. – С. 150-160.
 9. Ковальчук І.П., Михнович А.В. Сучасні морфодинамічні процеси у гірсько-лісових ландшафтах Українських Карпат// Український державний лісотехнічний університет. Науковий вісник. – 2004. – Вип. 14.3 – С. 273-285.
 10. Пилипович О.В. Моніторингові дослідження стоку завислих наносів у басейнових системах верхньої частини сточища Дністра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – №1. – 2005. – С. 42 – 48.
 11. Коваль Я.В. Катастрофічні паводки в Карпатах і напрямки запобігання їм// Наукові праці лісівничої академії наук України – 2008. – Вип. 6. – С. 47-50.
Download full text (PDF)