The typing of synoptic processes over Eastern Ukraine

Authors: Zubkovich S.

Year: 2010

Issue: 07

Pages: 103-108

Abstract

The prevailing types of synoptic processes over Eastern Ukraine are characterized. The season specialties of them are investigated. The catalog of types of synoptic processes are completed.

Tags: macro-scale circulation; synoptic process; wind speed

Bibliography

  1. Ивус Г.П., Агайар Э.В., Ешану А.Е. Особенности температурно-ветрового режима в районе Одессы на рубеже ХХІ века // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2007. – № 2 (24). – С. 181-190.
  2. Ивус Г.П., Агайар Э.В., Мищенко Н.М. Статистические характеристики скорости ветра в районе Одессы // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 67. – С. 21-24.
  3. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В. До проблеми типізації синоптичних процесів над півднем України у сучасних умовах // Причорноморський екологічний бюлетень – Причорноморський екологічний бюлетень – 2009. – №. 2 (24) – С. 142-145.
  4. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Зубкович С.О. Статистичні характеристики швидкості вітру над сходом України у січні в епоху кліматичних змін // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 57. – С. 23-28.
  5. Клімат України. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.
  6. Луц Н.В. Многолетняя изменчивость скорости ветра в Восточном Приазовье // Метеорология и гидрология. – 2001. – №2. – С. 98-102.
  7. Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К. Синоптические процессы, определяющие современный климат Украины // Фізична географія та геоморфологія.– 2009. – Вип. 57. – С. 18-22.
  8. Репетин Л.Н. Климатические изменения ветрового режима северного побережья Черного моря. – Тези доповідей другої міжнародної науково-технічної конференції „Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграції освіти і науки”. – Одеса: ТЕС, 2007. – С. 173-174.
Download full text (PDF)