Пространственно-временная динамика мутности в бассейне Верхнего Днестра

Авторы: Мельник С.В.

Год: 2010

Номер: 07

Страницы: 177-182

Аннотация

Составлены схематические карты распределения мутности на реках бассейна верхнего Днестра
за разные периоды с 1972 по 2007 гг. Выявлено уменьшение стока наносов почти на всех реках
бассейна, как в период низкой водности, так и высокой.

Теги: верхний Днестр; среднегодовая мутность; сток наносов

Список литературы

 1. Шамов Г.И. Речные наносы. Л.: Гидрометеоиздат, 1959, 378 с.
 2. Дрозд Н.I., Горецька З.О. Стiк зависливих наносiв рiчок УРСР. Вicтi Iнст-ту гiдрологiї i гiдротехнiки АН УРСР, т. 20, Київ, 1966, с. 82-91.
 3. Дрозд Н. И. Карта средней мутности вод рек УССР. //Труды УкрНИГМИ. Вып. 60. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. С. 54-61.
 4. Кочубей С. Г. Исследование формирования твердого стока рек украинских Карпат // Автореф. дис. … канд. геогр. наук. — К., 1971. – 20 с.
 5. Вишневський В.І. Про раціоналізацію спостережень за стоком річкових наносів //Наук. праці УкрНДГМІ /Під ред. В.І Вишневського і О.В. Войцеховича. Вип. 248. – К.: УкрНДГМІ, 2000.– С. 123-137.
 6. Мельник С.В., Киндюк Б.В., Дилевская Е.В. Сток взвешенных наносов на реках Подольской возвышенности// Вісник Дніпропетровського університету. Серія геологія, географія. 2006. – Вип. 8. – №10. – С. 78-84.
 7. Мельник С.В., Лобода Н.С. Динаміка водного режиму і стоку наносів річок Подолії // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2009. – Т 17. – С.55-62.
 8. Мельник С.В., Лобода Н.С. Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик виявлених на основі методу «гусениця»-SSA // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2010. – Т 18. – С. 150-160.
 9. Ковальчук І.П., Михнович А.В. Сучасні морфодинамічні процеси у гірсько-лісових ландшафтах Українських Карпат// Український державний лісотехнічний університет. Науковий вісник. – 2004. – Вип. 14.3 – С. 273-285.
 10. Пилипович О.В. Моніторингові дослідження стоку завислих наносів у басейнових системах верхньої частини сточища Дністра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – №1. – 2005. – С. 42 – 48.
 11. Коваль Я.В. Катастрофічні паводки в Карпатах і напрямки запобігання їм// Наукові праці лісівничої академії наук України – 2008. – Вип. 6. – С. 47-50.
Скачать полный текст (PDF)