Some aspects of agrarian loading of Chernigov Region and its influence on ecological stability of soil against degradation

Authors: Gavy, V.N. and I.V. Miron

Year: 2010

Issue: 06

Pages: 18-23

Abstract

The author of the article estimates and groups the administrative districts of Chernihiv Region according to the degree of agrarian loading and ecological stability of the soil against degradation. On the basis of comparison the given indicators grouping of the administrative districts was carried out to find out the priority of taking measures on optimization of agricultural production.

Tags: agrarian loading; criteria of estimation; ecological stability of soil against degradation

Bibliography

  1. Байда В.І., Магула Т.М., Мельник А.І. Щільність забруднення грунтів радіонуклідами в господарствах Чернігвської області. – Чернігів, 1993. – 84 с.
  2. Барановська О. Екологічна ситуація на Чернігівщині //Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць/ за ред. І.В.Смаля. – Ніжин, 2007. – С.184-194.
  3. Гавій В.М., Коваленко С.О. Радіаційне забруднення сільськогосподарських угідь Чернігівської області та його вплив на здоров’я населення //Екологія і раціональне природокористування: Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2006. –С.23-29.
  4. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенного навантаження. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.
  5. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2004 рік. – Чернігів, 2005. – С. 60-70.
  6. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2005 рік. – Чернігів, 2006. – С. 62-69.
  7. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2006 рік. – Чернігів, 2007. – С. 76-84.
  8. Козлов Н.В., Палапа Н.В. Современные причины деградации и агроэкологическое состояние пахотных земель Украины //Праці Міждерж. наук. конф. “Сучасні проблеми охорони земель”.–Ч.1.– К., 1997.– С. 86–88.
  9. Москальов Є.Л. Комплексна оцінка агроекологічного стану земель Чернігівської області та обґрунтування заходів щодо його поліпшення: Дис… канд. с.-г. наук: 03.00.16.– К., 2004, – 160 с
Download full text (PDF)