Peculiarities of statistic of atmospheric pressure over a period of the second half of 20 century at left-bank Ukraine

Authors: Goncharova, L.D. and S.I. Reschetchenko

Year: 2010

Issue: 06

Pages: 54-61

Abstract

Using statistical analysis of observables from the 38 stations for the second half of 20th century, the spatiotemporal features for changes of climatic field have been determined for surface atmospheric pressure at left-bank Ukraine.

Tags: atmospheric circulation; atmospheric pressure; climate changes; main components; periodicity

Bibliography

 1. Израэль Ю.А. Всемирная конференция по изменению климата // Метеорология и гидрология. – 2004. – № 4. – С.13-21.
 2. Гончарова Л.Д., Серга Е.М., Школьний Є.П. Клімат і загальна циркуляція атмосфери: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2005. – 252с.
 3. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.) / За ред. Ліпінського В.М., Осадчого В.І., Бабіченко В.М. – К., 2006. – 311с.
 4. Свердлик Т.А. Эволюция крупномасштабной атмосферной циркуляции воздуха Северного полушария во второй период современного глобального потепления климата // Тр.УкрНИГМИ. – 1999. – Вып. 247. – С. 63-75.
 5. Сидоренко Н.С., Орлов И.А. Атмосферные циркуляционные эпохи и изменение климата // Метеорология и гидрология. – 2008. – № 9. – С. 22-29.
 6. Мартазинова В.Ф., Сологуб Т.А. Атмосферная циркуляция, формирующая засушливые условия на территории Украины в конце XX ст. // Труды УкрНИИГМИ. – 2000. – Вып. 248. – С. 36-47.
 7. Мартазинова В.Ф., Чайка Д.Ю. Изменения поля давления в январе на протяжении ХХ ст. на территории Атлантико-Европейского сектора // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50. – Ч. 1. – С. 25-30.
 8. Затула В.І., Мисник С.В. Деякі особливості антициклонічної діяльності на території України в різні сезони року // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип.50. – Ч.1. – С.51-57.
 9. Мисник С.В. Сезонні особливості антициклонічної діяльності на території України // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – Вип. 49. – С. 247-254.
 10. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації:Підручник. – К.: Міносвіти України, 1999. –600с.
 11. Гончарова Л.Д., Школьний Є.П. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації: Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2007. –464с.
 12. Гончарова Л.Д., Решетченко С.І. Зміни середньомісячної температури повітря впродовж другої половини ХХ століття на території лівобережної України // Вісник ОДЕКУ. –2009. – Вип.8. – С.79-89.
Download full text (PDF)