Determination of water losses due to evaporation from the reservoir for the generalized formula

Authors: Obukhov E.V.

Year: 2014

Issue: 14

Pages: 136-143

Abstract

The dependence identified and presents for determining the water loses due to evaporation from the reservoirs of the Dnieper cascade on the basis of generalization of real morphological and hydrometeorological information.

Tags: depth; evaporation; operation; reservoir; wastes; water; water area

Bibliography

 1. Обухов Є.В. Випаровування з водосховищ українських гідровузлів та його питомі показники // Причорноморський Екологічний бюлетень.- Одеса, 2007.- №4(26).- С. 167-173.
 2. Обухов Є.В. Питомі показники випаровування з водосховищ українських гідровузлів // Метеорологія, кліматологія та гідрологія.- 2008.- Вип. 50, ч.11.-С.128-136.
 3. Обухов Є.В., Шихалєєва Г.М., Бабінець С.К., Кузьміна І.С. Лабораторні дослідження інтенсивності випаровування з поверхні вод різної мінералізації// Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – Одеса, 2010.- Вип. 51.- С. 243-247.
 4. Обухов Е.В. Современные экономико-экологические проблемы эксплуатации водохранилищ Днепровского каскада // Тр. межд. н.-пр. конф. «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов», Т.1.-Пермь, 2011.- С.122-126.
 5. Обухов Є.В. Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ: Монографія. – Одеса: ТОВ ,,ІНВАЦ“, 2008. – 100 с.
 6. Обухов Є.В. Водне господарство України: Підручник. –Одеса:«Поліграфія», 2012. – 203 с.
 7. Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький Є.П. Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса, 2012. – Вип.13. – С.187-195.
 8. Корягіна О.С., Обухов Є.В. Залежність випаровування з водної поверхні Каховського водосховища від температурного фактора. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології».–Одеса: Вид. «ТЕС», 2012.–С.88-89.
 9. Обухов Є.В., Корягіна О.С. Оцінка внутрішньорічних та багаторічних коливань температури поверхні води Каховського водосховища в умовах глобального потепління /Сборник матер. VIII-ой междунар. научно-практ. конф. «Проблемы экологической безопасности и развития морехозяйственного и нефтегазового комплексов». – Одесса: «Пассаж», 2012. – С.190-197.
 10. Обухов Є.В., Корягіна О.С. Температурний фактор та випаровування з Каховського водосховища / Сборник матер. VIII-ой междунар. научно-практ. конф. «Проблемы экологической безопасности и развития морехозяйственного и нефтегазового комплексов». – Одесса: «Пассаж», 2012. – С.198-209.
 11. Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький Є.П. Вплив температурного фактора на показники випаровування з водної поверхні Каховського водосховища // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса: Вид.»Екологія», 2012. – Вип. 14.– С.160-169.
 12. Обухов Е.В., Корягина Е.С. Влияние изменения климата на показатели испарения с Каховского водохранилища // Тр. межд. н.-пр. конф. «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов», Т.1.- Пермь, 2013.- С. 79- 83.
 13. Обухов Е.В., Корягина Е.С.Обобщение показателей и оценка испарения с водной поверхности Каховского водохранилища /Збірка тез та наук. статей 4-го Міжн. Еколог. Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА». – Херсон: ХТПП, 2012. – С.171-176.
 14. Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький Є.П. Узагальнені оцінки випаровування з Каховського водосховища: Монографія. – Одеса: Полиграф, 2012. – 130 с.
 15. Обухов Е.В., Корягина Е.С. Влияние изменения климата на показатели температуры и испарения с Каховского водохранилища // Тр. Межд. н.-пр. конф. «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов», Т.1. Пермь, 2013.- С.271-276.
 16. Обухов Е.В., Корягина Е.С. Обобщенные оценки временной изменчивости температуры и испарения с акватории Каховского водохранилища за период его эксплуатации // Географический вестник, Пермь, 2013.- № 3(26).- С. 49- 62. .
 17. Обухов Є.В.,Корягіна О.С.Оцінка впливу швидкості вітру над водною поверхнею на випаровування з Каховського водосховища / Збірка тез та наук. статей 5-го Міжн. Екол. Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА». -Херсон: ХТПП, 2013. С.244-250.
 18. Обухов Є.В., Корягіна О.С. Оцінка багаторічного та внутрішньорічного розподілу температури та випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в умовах зміни клімату //Український гідрометеорологічний журнал: Науковий журнал, 2013.– №13.– С.162- 175.
 19. Обухов Є.В. Узагальнена формула для визначення втрат води на випаровування з Каховського водосховища // Український гідрометеорологічний журнал: Науковий журнал, 2013.- №13.- С. 110- 115.
 20. Обухов Є.В. Формула для визначення втрат води на випаровування з водної поверхні Дністровського водосховища / Збірка тез та наук. статей 5-го Міжн. Еколог. Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА».- Херсон: ХТПП, 2013.- С.239-244.
Download full text (PDF)