Вплив макроциркуляційних процесів на перенесення морського аерозоля у внутрішні райони східної Антарктиди

Автори: Осіпова О.П.

Рік: 2013

Число: 12

Сторінки: 106-111

Анотація

Було проаналізовано різні групи циркуляції стосовно Східно-Антарктичного сектора Південної півкулі в роки з максимальним і мінімальним вмістом морського іона (Na+) в снігу за останні десятиріччя. Було виявлено макропроцеси,що сприяють збільшенню або зменшенню вмісту іонів натрію.

Теги: антициклони; блокуючі процеси; елементарний циркуляційний механізм (ЕЦМ); іони натрію; Східна Антарктида; циклони; циркуляція атмосфери

Список літератури

  1. Аверьянов В.Г. Гляциоклиматология Антарктиды // Л.: Гидрометеоиздат. 1990. 198 с.
  2. Голобокова Л.П., Ходжер Т.В., Шибаев Ю.А., Липенков В.Я., Petit J.-R. Изменение химического состава приповерхностного снега в Восточной Антарктиде по мере удаления от побережья // Лёд и снег, 2012, №4, с. 129-137.
  3. Дзердзеевский Б.Л. Избранные труды. Общая циркуляция атмосферы и климат. Москва, “Наука”, 1975, 288 с.
  4. Кононова Н.К., О.В. Луценко, М.Е. Макарова, И.А. Орлов. Циркуляция атмосферы в Антарктике в конце ХХ – начале XXI веков // Материалы гляциологических исследований, 103, 2007, с. 142-147.
  5. Справочник по климату Антарктиды. Том III. Л.: Гидрометеоиздат. 1981. 272 с.
  6. Ekaykin, A.A., Lipenkov, V.Ya., Kuzmina, I.N., Petit, J.R., Masson-Delmotte, V., and Johnsen, S.J. The changes in isotope composition and accumulation of snow at Vostok station, East Antarctica, over the past 200 years, Ann. Glaciol., 39, 569-575, 2004.
  7. Legrand, M. R., Lorius, C., Barkov, N. I., and Petrov, V. N. Vostok (Antarctica) ice core: Atmospheric chemistry changes over the last climatic cycle (160,000 years), Atmospheric Environment, 22, 317-331, 1988.
Завантажити повний текст (PDF)