Содержание фосфатов в р. Днестр и сточных водах г. Одесса

Авторы: Полищук А.А., Яловский Г.В., Мозолевская Т.Н., Гольцов В.И.

Год: 2012

Номер: 11

Страницы: 195-201

Аннотация

Показана проблема увеличения содержания фосфатов в поверхностном источнике водоснабжения (р. Днестр) и сточных водах г. Одесса, а также даны сравнительные характеристики основных методов их анализа.

Теги: методы анализа; поверхностные и сточные воды; фосфаты

Список литературы

 1. Фосфор в окружающей среде / Под ред. Э. Гриффита, А.Битона, Дж.Спенсера, Д.Митчелла. — М.: Мир, 1977. — 760 с.
 2. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 р. N 37.
 3. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).
 4. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН 4630-88).
 5. ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.
 6. ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов.
 7. КНД 211.1.4.043-95 Методика фотометричного визначення фосфатів у стічних водах.
 8. МВВ 081/12-0005-01 Методика виконання вимірювань масової концентраціі розчиних ортофосфатів фотометричним методом.
 9. РНД 09-05-2002 Методика виконання вимірювань масової концентраціі ортофосфатів.
 10. ДСТУ ISO 6878:2003 Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням молібдату амонію.
 11. Скопенко В.В., Цивадзе А.Ю., Савранский Л.И., Гарновский А.Д. Координационная химия. – М.: Академкнига, 2007. – 487c.
 12. Програми професійного тестування випробувальних лабораторій. Задачі, структура та принципи функціонування. Огляд міжнародних стандартів. — Tacis, Київ, 1999. — 19 с.
Скачать полный текст (PDF)