Динамика концентрации морского льда северного полушария за период 1870-2007гг

Авторы: Данова Т.Е., Галат Е.В.

Год: 2009

Номер: 05

Страницы: 243-249

Аннотация

Анализируется динамика концентрации морского льда Арктики, рассчитаны статистические характеристики удлиненного ряда. Определены значимые периоды колебаний суммарных значений ледовитости поля Σполя. Проведена типизация по пяти равным градациям, соответствующим 20% изменчивости величин суммарной ледовитости поля.

Теги: динамика; концентрация морского льда; статистические характеристики

Список литературы

  1. T.E. Danova, E.V. Gala.t Climatology of sea ice of the Northern hemisphere // Тези Міжнародної наукової конференції «Міжнародний полярний рік в Україні: підсумки та перспективи». – Харків, 2009. – С. 60.
  2. Данова Т.Є. Звіт з НДР: «Оцінка стану кліматичної системи Західної Антарктики (району Антарктичного півострова) у світлі мінливості циркуляції тропосфери і низької стратосфери, термічних та динамічних характеристик південного океану, а також динаміки зледеніння». Розділ: 6 «Оцінка стану льодовитості в західному секторі Антарктичної частини Атлантики» № 0104U000958 Одеса, ОДЕКУ – 2006.
  3. Zhang, X. and J.E. Walsh. 2006: Toward a seasonally ice-covered Arctic Ocean: scenarios from the IPCCAR4 model simulations //J. Climate. – 2006. – №19. – Р.1730-1747.
Скачать полный текст (PDF)