Main tendencies of climate factors changes within Kuyalnik Liman drainage basin

Authors: M.E. Daus, N.S. Loboda

Year: 2015

Issue: 16

Pages: 149-155

Abstract

Problem. Global climate changes, which are observed over the last decades, influencing the formation of modern hydrological regime of the Kuyalnik Liman. In the paper for the detection of major trends of these changes the natural climatic factors (temperature, precipitation) are evaluated.
The purpose of investigation is assessment of changes in major climatic factors of flow formation, namely precipitation and air temperature for the year, warm and cold periods on the basis of meteorological stations data within the catchment the Kuyalnik Liman and adjacent areas during the period 1900-2012.

Tags: air temperature; climatic factors; precipitation; water resources of the Kuyalnik Liman

Bibliography

 1. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / Під ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. – Одеса.: Екологія, 2011. – 605 с.
 2. Вишневський В.І. Вплив кліматичних змін і господарської діяльності на термічний та льодовий режим річок / В.І. Вишневський // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2002. – Вип. 250. – С. 190-202.
 3. Шерешевський А.І., Синицька Л.К. Оцінка змін випаровування з водної поверхні території України/ А.І. Шерешевський, Л.К. Синицька // Наук. Праці Укр НДГМІ. -2000. – Вип. 248. – С. 67-76.
 4. Гопченко Є.Д. Науково-методична база для визначення тривалості силового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.Є. Романчук, А.В. Траскова // Український гідрометеорологічний журнал.- 2014. – №14. – С. 205-212.
 5. Шакірзанова Ж.Р. Визначення основних факторів весняного водопілля річок лівобережжя Дніпра при довгострокових прогнозах його характеристик / Ж.Р. Шакірзанова // Український гідрометеорологічний журнал.- 2013. – №16. – С. 99-109.
 6. Хільчевський В.К. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / В.К. Хільчевський., І.М. Ромась, М.А. Ромась, В.В. Гребінь, І.О. Шевчук, О.В. Чунарьов. – К.:Ніка-Центр, 2007. – 184 с.
 7. Струтинська В.М., Гребінь В.В. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття. / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь – К.:Ніка-Центр, 2010. -196 с.
 8. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). / В.В. Гребінь –К.: Ніка-центр,2010. -316 с.
 9. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Водные ресурсы северо-западного Причерноморья (в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях) / Е.Д. Гопченко, Н.С. Лобода – К.: КНТ, 2005. – 188 с.
 10. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. – Одесса: ТЭС, 2011. – 224 с.
 11. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Колективна монографія / Під ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. – Одеса: ТЕС, 2014. – 276 с.
 12. Гончарова Л.Д., Школьний Є.П. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (збірник задач і вправ): Навчальний посібник. / Л.Д. Гончарова, Є.П. Школьний – Одеса: Екологія, 2006. – 458 с.
Download full text (PDF)