Intercommunications features of El Niño-Southern Oscillation with the total ozone in the Southern Hemisphere western sector

Authors: Burgaz А.A.

Year: 2014

Issue: 15

Pages: 79-84

Abstract

The features of El Niño-Southern Oscillation influencing on forming of total ozone fields are shown. The statistically significant interactions periods between El Niño parameter, which is atmospheric pressure normalized difference between Tahiti and Durbin points and main components of total ozone fields are determined.

Tags: El Niño-Southern Oscillation; main components; ozone general maintenance

Bibliography

  1. Е.А.Галич, Е.П. Школьный Особенности взаимосвязи между основними осцилляционными механизмами общей циркуляции атмосферы // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – Одеса. – 2008. – Вип. 50. Ч.1. – С. 36 – 43.
  2. Бургаз О.А. Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі // Український гідрометеорологічний журнал – Одеса. – 2012. – №10. – С. 50 – 57.
  3. Школьный Е.П., Бургаз А.А., Галич Е.А. Статистическая структура полей общего содержания озона в атмосфере западного сектора южного полушария // Український гідрометеорологічний журнал – 2010. – №6. – С. 35 – 53.
  4. Служба даних CPC/NCEP [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysismonitoring
  5. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончаровa Л.Д. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації: Підручник – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
Download full text (PDF)